Kroužky pro všechny!

Kroužky pro všechny!

I v letošním roce jsme pro naše žáky připravili pestrou nabídku kroužků.

Nabízíme kroužky jazykové, taneční, matematické a logické, vědecké, čtenářské – jen si vybrat!

Kompletní seznam včetně anotací najdete v „přehledu kroužků“. Přihlášky k vytištění jsou pod ikonkou „přihlášky“.

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat naše pedagogy, kteří kroužky vedou ("kontakty" na horní liště stránek). 

 

  PŘEHLED PLACENÝCH KROUŽKŮ 2019 - 2020
         
  Název kroužku Ročník Vedoucí kroužku Čas
PONDĚLÍ Kroužek Aj 5. + 6. ročník Vacková M., Šlangal 14.00 - 15.30
  Sportovní hry 1. ročník Černá 14.00 - 14.45
  Hravá angličtina 2. ročník Němcová 14.00 - 14.45
  Hravá angličtina 3. ročník Němcová 15.00 - 15.45
  Sportovní hry 2. ročník Černá 14.45 - 15.30
  Zábavná a hravá matematika 3. ročník Fryčová 14.00 - 14.45
  Aj - Movers 5. ročník Němcová 16.00 - 16.45
ÚTERÝ Kroužek Aj 3. + 4. ročník Vacková M., Šlangal 14.00 - 15.30
  Angličtina hrou  1. ročník Němcová 14.00 - 14.45
  Angličtina Starters 4. ročník Němcová 15.00 - 15.45
  Hudebně dramatický  1. - 4. ročník Kloboučníková 14.45 - 16.15
  Zábavná a hravá matematika 2. ročník Fryčová 14.00 - 14.45
  Zábavná italština 2. + 3. + 4. + 5. ročník Fryčová 14.45 - 15.30
 STŘEDA Aj - Movers 5. ročník Němcová 16.00 - 16.45
  Vaření 2. + 3. + 4. + 5. ročník Fryčová 14.00 - 16.15
  Hravá angličtina 2. ročník Němcová 14.00 - 14.45
  Hravá angličtina 3. ročník Němcová 15.00 - 15.45
ČTVRTEK Kroužek Aj 7. + 8. ročník Vacková M., Šlangal 14.00 - 15.30
  Zábavná čeština 3. ročník Fryčová 14.00 - 14.45
  Angličtina hrou  1. ročník Němcová 14.00 - 14.45
  Angličtina Starters 4. ročník Němcová 15.00 - 15.45
         
  PŘEHLED KLUBŮ  ZDARMA      
         
PONDĚLÍ  Badatelský klub 3. + 4. + 5. ROČNÍK Ronová 14.15 - 15.45
ÚTERÝ Čtenářský klub 2. + 3. ročník Rybářová 14.00 - 15.30
STŘEDA Čtenářský klub 4. + 5. ročník  Černá 14.00 - 15.30
STŘEDA Klub logiky a deskových her 2. - 6. ročník Kučerová 14.00 - 15.30
         
Činnost klubů je financována z projektu Škola pro všechny 2 OP VVV CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013270