Mgr. Milena Tamelová

tamelovam@seifert-melnik.cz 777205121
Můj profil

 

Mgr.Milena Tamelová

 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor český a německý jazyk.

 

Učím od roku 1979, z toho od roku 1994 do roku 2004 jsem pracovala ve firmě Mepla s.r.o. jako jednatel a obchodní ředitel.

 

Od roku 1992 průběžně pracuji jako tlumočník pro Městský úřad Mělník a zabezpečuji hlavně kontakty s partnerským městem Oranienburgem.

 

Na naší škole pracuji od roku 2004.

 

 Jsem třídní učitelka, spravuji školní knihovnu, pracuji jako kariérový poradce a specializuji se rovněž na přípravu a realizaci projektů ve spolupráci s MŠMT. Připravuji a dlouhá léta se účastním výměnných pobytů pro žáky naší školy a partnerské školy v Oranienburgu.

 

 Kromě těchto činností se věnuji také dalšímu vzdělávání a absolvovala jsem řadu zajímavých kursů a školení, např. Fakultativní informační a e- learningové vzdělávání, Aktuální stav školské legislativy, Arbeit mit dem Lehrwerk Planet, Využití počítačových simulací ve výuce humanitních předmětů, Motivierendes aus dem Internet, Internet und Landeskunde, Mit Sicherheit sprechen  a další.

 

Poslední školení v roce 2018 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu - mi umožňuje získané vědomosti a dovednosti dále aplikovat při práci s žáky, rodiči i ostatními kolegy.

 Od května roku 2018  pracuji jako předsedkyně  krajského kabinetu Český jazyk a literatura Středočeského kraje v projektu Systém podpory profesního rozvoje  učitelů a ředitelů v rámci OP VVV,

což mi umožňuje získávat pro školu nejnovější informace z oblasti vývoje nových výukových metod, postupů i novelizací rvp v oblasti českého jazyka.

 

Další informace
Konzultační hodiny:
pro žáky : středa od 14.00 do 14.45
pro rodiče : úterý od 11.00 do 11.40
Kontaktní formulář
* povinná pole