Úřední hodiny v době mimořádného opatření

Publikováno: 23.3.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Pondělí 8.00 - 10.00

Vážení rodiče,

počínaje pondělím 23. 3. 2020 omezujeme úřední hodiny pro veřejnost pouze na pondělí od 8.00 do 10.00. Vstup do budovy školy bude rodičům žáků umožněn pouze v neodkladných záležitostech, které nelze vyřídit telefonicky či emailem. Osoba při vstupu do budovy školy musí mít vždy nasazenou roušku a rukavice. Berte na zřetel, že po každé návštěvě musíme vydezinfikovat prostory školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy