O třídě 2.C

O třídě 2.C

První rok ve škole rychle utekl a nyní jste již žáky 2. třídy.

V letošním roce vás čeká spoustu nového učiva:

V českém jazyce zdokonalíte vaše čtení a psaní, společně se naučíme abecedu (nejen česky, ale i anglicky), dále druhy vět, význam slov, psaní y/ý po tvrdých souhláskách, i/í po měkkých souhláskách, slovní druhy a psaní velkých písmen a další.

V matematice budeme počítat do 100 (sčítání, odčítání, počítání se závorkami, slovní úlohy) a v geometrii si připomeneme geometrické útvary a tělesa, naučíme se rýsovat a vyznačit body, porovnávání a přenášení úseček, jednotky délky a měření délky.

Máme objednáno i několik zajímavých programů v Regionálním muzeu, v MKD, od Městké policie a jiné. A doufejme, že všem vyjde i škola v přírodě.

Projekt, kterým se před hlavními prázdninami rozloučíme, bude opět ze zvířecí říše. Tentokrát se dozvíte více informací o motýlech. 

Těším se na vás!

IM ;)