O třídě 3.C

O třídě 3.C

Zdravím vás!

Vítejte ve 3.C.

Letos nás ve třídě přivítaly žabky, které nám budou zpříjemňovat celý školní rok. Každý měsíc si 1-2 žáci vylosují lístek s daným druhem žáby, o kterém pak co nejdříve zpracují krátký referát a přinesou malý obrázek na nástěnku. Na konci roku nás čeká závěrečný "žabí" projekt, kterým se před prázdninami rozloučíme.

Co se učiva týká, budeme zdokonalovat všechny poznatky ze 2. třídy a k nim přidáme také nové. 

V českém jazyce se naučíme např. vyjmenovaná slova, dále se budeme věnovat mluvnickým kategoriím podstatných jmen a časování sloves, číslu jednotnému a množnému.

V matematice budeme počítat do 1000, zaokrouhlovat čísla a rozšíříme si také znalosti malé násobilky i geometrie. 

A samozřejmě se dozvíme něco nového i z dalších předmětů. 

Opět máme objednané programy v Region. muzeu, v MKD, od Městské policie aj. Čeká nás i několik výletů a sportovních akcí. Budeme pevně věřit, že nám i letošní rok v červnu vyjde ŠVP.

Přeju mnoho sil a zdraví, ať se všem dobře daří! 

IM ;)