Kroužky a kluby 2023/2024

Kroužky a kluby 2023/2024

  PŘEHLED PLACENÝCH KROUŽKŮ 2023 - 2024  
         
  Název kroužku Ročník Vedoucí kroužku Čas
PONDĚLÍ Angličtina nás baví 5. ročník Vacková  13.30 - 15.00
Pohádková angličtina  3. ročník Němcová 14.00 - 14.45
Pohádková angličtina  4. ročník Němcová 15.00 - 15.45
Vědecko - environmentální kroužek - Rytmik 1. a 2. stupeň Vaňková 14.15 - 15.15
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 14.00 - 16.00
ÚTERÝ Flétnička (pokročilí) 2. - 3. ročník Plodíková 14.00 - 14.45
Hudebně dramatický kroužek 1. - 5. ročník Kloboučníková 14.45 - 16.15
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 14.00 - 16.00
STŘEDA Pohádková angličtina  3. ročník Němcová 14.00 - 14.45
Flétnička (začátečníci) 1. - 2. ročník Plodíková 14.00 - 14.45
Pohádková angličtina  4. ročník Němcová 15.00 - 15.45
Hravá angličtina pro prvňáky 1. ročník Kafková 14.15 - 15.00
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 15.30 - 16.15
ČTVRTEK Kroužek dovedných rukou 4. - 6. ročník Černá 14.00 - 15.00
Street dance 1. a 2. stupeň Plassová 16.30 - 17.30
         
PŘEHLED KLUBŮ  ZDARMA - Školní kluby
         
ÚTERÝ Informatika 4. - 9. ročník Šlangal 14.00 - 16.00
Sportovní hry - stolní tenis, míčové hry 4. - 9. ročník Javanský 14.00 - 16.00
ČTVRTEK Informatika 4. - 9. ročník Šlangal 14.00 - 16.00
Sportovní hry - stolní tenis, míčové hry 4. - 9. ročník Javanský 14.00 - 16.00