Kroužky a kluby

Kroužky a kluby

  PŘEHLED PLACENÝCH KROUŽKŮ 2022 - 2023  
         
  Název kroužku Ročník Vedoucí kroužku Čas
PONDĚLÍ Hravá angličtina 2. ročník Němcová 14.00 - 14.45
Pohádková angličtina 1 3. ročník Němcová 15.00 - 15.45
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 14.00 - 15.00
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 15.00 - 16.00
Vaření 1. a 2. stupeň Rytmik 14.00 - 15.00
Florbal 1. a 2. stupeň Rytmik 15.00 - 16.00
ÚTERÝ Pohádková angličtina 2 4. ročník Němcová 14.00 - 14.45
Pohádková angličtina 2 4. ročník Němcová 15.00 - 15.45
Flétnička 1. - 3. ročník Plodíková 14.00 - 14.45
Hudebně dramatický kroužek 1. - 5. ročník Kloboučníková 14.45 - 16.15
Zábavná a hravá matematika 3. ročník Fryčová 14.00 - 14.45
STŘEDA Hravá angličtina 2. ročník Němcová 14.00 - 14.45
Pohádková angličtina 1 3. ročník Němcová 15.00 - 15.45
Přípravný kurz na víceletá gymnázia 5. ročník Fryčová 13.00 - 14.30
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 14.00 - 15.00
Klavírní škola pro začátečníky 2. - 5. ročník Fryčová 14.00 - 15.00
Netradiční výtvarné dílny 1. a 2. stupeň Rytmik 15.00 - 16.00
ČTVRTEK Kroužek dovedných rukou 4. - 5. ročník Černá 14.00 - 15.30
Angličtina 8. ročník Vacková 14.00 - 15.30
Street dance 1. a 2. stupeň Rytmik 15.00 - 16.00
         
PŘEHLED KLUBŮ  ZDARMA - Školní kluby
         
ÚTERÝ Hravá informatika a programování 4. - 9. ročník Vedral 14.00 - 16.00
Sportovní hry - stolní tenis, míčové hry 4. - 9. ročník Javanský 14.00 - 16.00
STŘEDA Hravá informatika a programování 4. - 9. ročník Vedral 14.00 - 16.00
Sportovní hry - stolní tenis, míčové hry 4. - 9. ročník Javanský 14.00 - 16.00