Výuka cizích jazyků

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

Naše škola klade ve svém vzdělávacím programu důraz na cizí jazyky. Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku. Od 7. ročníku je do rozvrhu zařazen další cizí jazyk v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Žáci si volí z následující nabídky: němčina, španělština, francouzština, ruština a italština.

Výuka anglického jazyka probíhá od prvního ročníku a je posílena využitím disponibilních hodin. V 9. ročníku si žáci mohou vybrat volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce.  V odpoledních hodinách probíhají v budově školy pro zájemce placené kroužky angličtiny.

Žáci také mají již několik let možnost přihlásit se prostřednictvím školy díky spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek na Cambridge Exams. Výstupní úroveň angličtiny ze základní školy je dle MŠMT nastavena na A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a maturitní úroveň na B1. Někteří z našich žáků dosáhli v Cambridge Exams na úroveň B1 či dokonce na úroveň B2 (což je např. vstupní úroveň při přijímacích zkouškách ke studiu anglického jazyka na některých vysokých školách) již v 8. ročníku.

Do výuky v rámci možností zařazujeme krátké bloky angličtiny i do jiných vyučovacích předmětů (metoda CLILcontent and language integrated learning). Ve školní knihovně si žáci mohou zapůjčit zjednodušenou četbu v angličtině na různých úrovních obtížnosti. V případě dostatečného zájmu organizujeme poznávací zájezdy do Velké Británie s ubytováním v hostitelských rodinách. Kromě konverzace s hostitelskou rodinou si žáci procvičí angličtinu i v běžných situacích při nákupu nebo při objednání jídla.

Podpořit své děti v dalším studiu angličtiny můžete i vy doma. Poslech písniček v angličtině se sledováním textu, zhlédnutí filmů v originálním znění (nejdříve s českými titulky, později s anglickými titulky a nakonec bez titulků), využití mnoha různých zdrojů na internetu (lekce angličtiny na youtube, hry, pracovní listy, výuková videa, křížovky a pexesa k rozvoji slovní zásoby apod.), to vše přispívá k rychlému zvyšování jazykové úrovně. Pro inspiraci přikládám několik odkazů:

https://www.britishcouncil.cz/anglictina/ucte-se-online/web

https://www.youtube.com/user/realenglish1/

https://www.youtube.com/results?search_query=easy+english

https://www.duolingo.com/

https://www.vyukovematerialy.eu/aj.php

https://www.youtube.com/channel/UC8pPDhxSn1nee70LRKJ0p3g

https://www.anglictina-bez-biflovani.cz

http://www.projectbritain.com/

https://www.newsinlevels.com/

www.helpforenglish.cz

https://www.awesomestories.com

https://elt.oup.com/learning_resources/?cc=cz&selLanguage=cs

http://www.eslgamesworld.com/

https://www.eslgamesplus.com/

 

Máte-li nějaké dotazy k výuce angličtiny, můžete mě kdykoliv kontaktovat.

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy