Informace o žácích

Informace o žácích

Naši školu navštěvuje přibližně 440 žáků. Škola má 9 ročníků rozdělených v každém z nich do dvou paralelních tříd. Naši žáci jsou velmi aktivní, zapojují se do řady soutěží, každoročně připravují školní akademii, vystupují na vítání občánků a při dalších příležitostech. Při škole také funguje žákovský parlament.

Při výuce se žáci setkávají s tradičními i moderními formami a metodami výuky, na výběr mají 6 světových jazyků a další volitelné předměty. Naši žáci se také rádi účastní sportovních, kulturních a společenských akcí, zahraničních zájezdů, škol v přírodě. Mají příležitost navštěvovat volnočasové aktivity školního klubu zaměřené na počítačovou gramotnost a sporty. Na výběr je zde i široká škála kroužků.

Snažíme se, aby naši žáci trávili ve škole čas smysluplně, odnášeli si mnoho vědomostí a dovedností, chovali se k sobě navzájem slušně a chodili do školy rádi.