Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 bude probíhat prostřednictvím elektronického systému https://zapiszs.melnik.cz/. Registrování žádostí bude možné již od 4. března. V systému rodiče vyplní a vytisknou přihlášku, kterou následně přinesou s sebou do školy k prezenčnímu zápisu.

Prezenční zápis bude na naší škole probíhat v termínu 9. 4. a 10. 4. 2024. Rodiče si zaregistrují termín na prezenční zápis ve stejném elektronickém systému, ve kterém vyplňují přihlášku. Přítomnost dětí při prezenčním zápisu je velmi vítána.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Z důvodu omezené kapacity sociálního zařízení budeme pro školní rok 2024/2025 přijímat do 1. tříd maximálně 50 žáků.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, je potřeba vyplnit žádost o odklad a doložit doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení od odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. I v případě žádosti o odklad se zeregistrujte k prezenčnímu zápisu, přítomnost dítěte při podání žádosti o odklad není nutná. Při odkladu povinné školní docházky doporučujeme zařazení dítěte do přípravné třídy naší školy: https://www.seifert-melnik.cz/web/uredni-deska/pripravne-tridy-2024-2025-bezrucova-187.1886

V případě nejasností se můžete obrátit na Odbor školství MÚ Mělník, případně na vedení školy https://www.seifert-melnik.cz/web/kontakty#contact-position-10