Informace o ŠP

Informace o ŠP

Školní parlament

Školní parlament je skupina volených žáků, kteří od svých spolužáků sbírají informace a nápady, jak přispět ke zlepšení atmosféry ve škole. Parlament slouží také jako prostředník při komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. U nás byl školní parlament založen v únoru 2017. Členy jsou vždy dva zástupci z každé třídy 3. až 9. ročníků, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku. Pokud je práce v parlamentu baví a mají důvěru svých spolužáků, mohou si svou účast v parlamentu zopakovat. Náš parlament se schází v prostorách školní knihovny většinou jednou za 14 dní.

V minulém školním roce zástupci parlamentu přišli s dvěma tématy. Tím prvním bylo vylepšení prostor školy - ,,parlamentaristé” se shodli, že našim chodbám chybí lavičky, kde by žáci mohli o přestávkách sedět a povídat si. Sami si zvolili, jaký styl by lavičky měly mít, našli firmu, která lavičky vyrobí, a sestavili předběžný rozpočet.

Druhým tématem bylo podpoření školního ducha. Žáci chtěli přijít s něčím, čeho by se mohl zúčastnit každý ve škole - žáci, učitelé, paní uklízečky…Tak vznikly "Tematické dny”. Školní parlament vyhlásí téma a každý má možnost obléci se a vyzdobit svou třídu tak, aby je co nejlépe naplnil. Porota složená z vyučujících pak snažení jednotlivých tříd ohodnotí, na konci školního roku se body sečtou a vítězové získají zajímavou cenu - lístky do kina pro celou třídu. V minulém školním roce proběhly tři tematické dny- Zelený pátek, Pátek v pyžamech a Den veselých ponožek. S touto akcí chce školní parlament pokračovat i v tomto školním roce.

Mgr. Karolína Moravová