Informace o ŠP

Školní parlament

Školní parlament je skupina volených žáků, kteří od svých spolužáků sbírají informace a nápady, jak přispět ke zlepšení atmosféry ve škole. Parlament slouží také jako prostředník při komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. U nás byl školní parlament založen v únoru 2017. Členy jsou vždy dva zástupci z každé třídy 3. až 9. ročníků, kteří jsou voleni na dobu jednoho školního roku. Pokud je práce v parlamentu baví a mají důvěru svých spolužáků, mohou si svou účast v parlamentu zopakovat. Náš parlament se schází v prostorách školní knihovny většinou jednou za 14 dní.

Kvůli covidové pandemii byla činnost parlamentu přerušena, obnovit se jej podařilo v dubnu roku 2022. I v letošním školním roce činnost parlamentu pokračuje. Žáci přišli s nápadem obnovy tematických dnů, chystají se i další projekty.

Mgr. Karolína Moravová