Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy

Funkce: ředitelka školy, koordinátorka školního vzdělávacího programu, projektová manažerka, mentor

 

Mgr. Monika Štajncová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

Funkce: zástupkyně ředitelky, speciální pedagog

Mgr. Klára Sieglová, zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň

Funkce: zástupkyně ředitelky, speciální pedagog

 

Širší vedení školy

Mgr. Raduše Čermáková

Funkce: výchovná poradkyně, speciální pedagog, třídní učitelka 5.A

Mgr. Šárka Stránská

Funkce: školní metodička prevence, třídní učitelka 2.B

Mgr. Jana Černá

Funkce: metodička pro 1. stupeň, třídní učitelka 4.A

Mgr. Radek Šlangal

Funkce: koordinátor školního vzdělávacího programu, projektový manažer

Mgr. Karolína Moravová

Funkce: kariérní poradkyně, třídní učitelka 7.A

 

 

Učitelé

Tomáš Bubla, DiS

Mgr. Lukáš Burian

Mgr. Raduše Čermáková

Mgr. Jana Černá

Mgr. Klementina Fialová

Mgr. Ivana Fryčová

Mgr. Libor Javanský

Mgr. Eva Kloboučníková

Mgr. Lidmila Krejčí

Mgr. Lenka Kučerová

Bc. Veronika Kuchynková

Hana Lanková

Mgr. Jitka Majerníčková

Mgr. Dagmar Martinovská

Mgr. Martina Melicharová

Mgr. Irena Mňuková

Mgr. Karolína Moravová

Mgr. Ľubov Němcová

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Ing., Bc. Pavla Pecinová

Mgr. Renata Plodíková

Mgr. Taťána Pokorná

Ing. Daniela Ronová

Mgr. Lucie Rybářová

Mgr. Šárka Stránská

Mgr. Radek Šlangal

Kristýna Šonská

Ing. Eliška Šťastná Veltruská

Bc. Eliška Trollerová

Bc. Lucie Vacková

Jaroslav Vedral

PhDr. Bc. Kateřina Veltruská Šmídová

Bc. Adéla Walterová

Mgr. Iva Zavadilová

Mgr. Radka Zelenková

 

Školní asistenti

Bc. Lucie Vacková

Asistenti pedagoga

Kateřina Bardová

Zinaida Bohdan

Zuzana Čabanová

Bc. Martina Grohová

Hana Holásková

Zlata Kreisingerová

Jaroslava Krejčová

Miloslava Kubešová

Bc. Kristina Nováková

Lenka Nováková

Šárka Novotná

Marie Pešková

Veronika Pitrmocová

Jitka Pokorná

Kristýna Ročková

Bc. Alena Syrová

Bc. Lucie Vacková

Bc. Alena Vašíčková

 

 

Vychovatelky

Kateřina Bardová

Zlatuše Kreisingerová

Miloslava Kubešová

Bc. Kristina Nováková

Lenka Nováková

Martina Nováková

Veronika Pitrmocová

Martina Šmídová, vedoucí ŠD

Kristýna Šonská

 

 

Správní zaměstnanci

Jiřina Púchovská, ekonomka

Zdeněk Musil, správce budovy

Daniela Černá, uklízečka

Olga Horváthová, uklízečka

Viera Hrdličková, uklízečka

Jana Nováková, uklízečka

Simona Říhová, uklízečka