Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy

Funkce: pověřená ředitelka školy, koordinátorka školního vzdělávacího programu, projektová manažerka, mentor

 

Mgr. Lidmila Bartáková, zástupce ředitele

Funkce: zástupce ředitelky, koordinátor EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), třídní učitelka 8.a

 

Širší vedení školy

Mgr. Raduše Čemáková

Funkce: výchovná poradkyně, speciální pedagog, třídní učitelka 1.a

Mgr. Jana Černá

Funkce: metodička pro 1. stupeň, třídní učitelka 5.a

Mgr. Šárka Stránská

Funkce: školní metodička prevence, třídní učitelka 3.b

Mgr.Radek Šlangal

Funkce: koordinátor školního vzdělávacího programu, projektový manažer, metodik pro 2. stupeň

Mgr. Milena Tamelová

Funkce: kariérní poradkyně, projektová manažerka, mentor, třídní učitelka 8.b

 

Učitelé

Bc. Lukáš Burian

Mgr. Raduše Čermáková

Mgr. Jana Černá

Bc. Klementina Fialová

Mgr. Ivana Fryčová

Jarmila Hobíková

Mgr. Libor Javanský

Mgr. Eva Kloboučníková

Mgr. Lenka Kučerová

Bc. Veronika Kuchynková

Hana Lanková

Mgr. Jitka Majerníčková

Mgr. Dagmar Martinovská

Mgr. Karolína Moravová

Mgr. Irena Mňuková, MD

Mgr. Ľubov Němcová

Mgr. Ludmila Nováková

PhDr. Marcela Pánková

Ing. Daniela Ronová

Mgr. Lucie Rybářová

Mgr. Kateřina Sarnovská

Mgr. Šárka Stránská

Mgr. Radek Šlangal

Pavel Špánik

Mgr. Milena Tamelová

Mgr. Hana Urbancová

Barbora Vacková

Mgr. Iva Zavadilová

Mgr. Radka Zelenková

 

Školní asistenti

Zlatuše Kreisingerová

Lenka Nováková

 

Asistenti pedagoga

Hana Holásková

Veronika Hovorková

Miloslava Kubešová

Martina Nováková

 

Vychovatelky

Zlatuše Kreisingerová

Miloslava Kubešová

Lenka Nováková

Martina Nováková

Jana Stříšková

Martina Šmídová, vedoucí ŠD

 

Správní zaměstnanci

Jiřina Púchovská, ekonomka

Zdeněk Musil, správce budovy

Daniela Černá, uklízečka

Viera Hrdličková, uklízečka

Simona Říhová, uklízečka