Zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy

Funkce: ředitelka školy, koordinátorka školního vzdělávacího programu, projektová manažerka, mentor

 

Mgr. Monika Štajncová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň

Funkce: zástupkyně ředitelky, speciální pedagog

Mgr. Klára Sieglová, zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň

Funkce : zástupkyně ředitelky, speciální pedagog, koordinátor EVVO

 

Širší vedení školy

Mgr. Raduše Čemáková

Funkce: výchovná poradkyně, speciální pedagog, třídní učitelka 3.a

Mgr. Jana Černá

Funkce: metodička pro 1. stupeň, třídní učitelka 2.a

Mgr. Šárka Stránská

Funkce: školní metodička prevence, třídní učitelka 5.b

Mgr.Radek Šlangal

Funkce: koordinátor školního vzdělávacího programu, projektový manažer

Mgr. Karolína Moravová

Funkce: kariérní poradkyně

Mgr. Milena Tamelová

Funkce: mentor, projektový manažer

 

Učitelé

Tomáš Bubla, DiS

Mgr. Lukáš Burian

Mgr. Raduše Čermáková

Mgr. Jana Černá

Mgr. Klementina Fialová

Mgr. Ivana Fryčová

Mgr. Libor Javanský

Mgr. Eva Kloboučníková

Mgr. Lenka Kučerová

Bc. Veronika Kuchynková

Hana Lanková

Mgr. Jitka Majerníčková

Mgr. Dagmar Martinovská

Mgr. Irena Mňuková

Mgr. Karolína Moravová

Mgr. Ľubov Němcová

Kristina Nováková

PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.

Mgr. Renata Plodíková

Mgr. Taťána Pokorná

Kristýna Roháčková

Ing. Daniela Ronová

Mgr. Lucie Rybářová

Mgr. Šárka Stránská

Mgr. Radek Šlangal

Pavel Špánik

Ing. Eliška Šťastná Veltruská

Mgr. Milena Tamelová

Lucie Vacková

Jaroslav Vedral

PhDr. Bc. Kateřina Veltruská Šmídová

Adéla Walterová

Mgr. Iva Zavadilová

Mgr. Radka Zelenková

 

Školní asistenti

Zuzana Čabanová

Šárka Novotná

Jaroslava Krejčová

Taťána Pokorná

Lucie Vacková

 

Asistenti pedagoga

Zuzana Čabanová

Martina Eisnerová

Hana Holásková

Zlata Kreisingerová

Jaroslava Krejčová

Miloslava Kubešová

Kristina Nováková

Lenka Nováková

Martina Nováková

Šárka Novotná

Marie Pešková

Alena Syrová

 

 

Vychovatelky

Zlatuše Kreisingerová

Miloslava Kubešová

Lenka Nováková

Martina Nováková

Jana Stříšková

Martina Šmídová, vedoucí ŠD

 

 

Správní zaměstnanci

Jiřina Púchovská, ekonomka

Zdeněk Musil, správce budovy

Daniela Černá, uklízečka

Viera Hrdličková, uklízečka

Jana Nováková

Simona Říhová, uklízečka