Informace o školní družině

Informace o školní družině

Provoz školní družiny: 6.00 - 17.15

Telefon: 604 101 704

E-mail: druzina.seifert@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka:

Martina Šmídová                        III.A

Vychovatelky: 

Zlatuše Kreisingerová
III.B
Miloslava Kubešová
I.A
Martina Nováková
I.B
Lenka Nováková
II.A,II.C
Kristina Nováková, Jana Stříšková
II.B,II.C
                  

Úplata za školní družinu činí 750,- Kč za pololetí.

Hradí se převodem na účet školy 3596196/0300 ve dvou splátkách:

za 1. pololetí do 19. 9., za 2. pololetí do 19. 2.

Variabilní symbol obdrží žáci prvních tříd začátkem září, u starších žáků platí VS z předchozího roku.

 

Upozornění: Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny, který je k nahlédnutí na webových stránkách školy, nebo ve školní družině.

Další informace týkající se provozu školní družiny naleznete v odkazu Zprávy pro rodiče.
 
         

 

Kalendář akcí

Líbí se vám naše nové webové stránky?
Ano
70%
Ne
30%

Okénko

Kvalitní výuka. Příjemná atmosféra. Spolupráce s rodiči. Zajímavé akce a projekty. Pestrá nabídka kroužků. Šest cizích jazyků.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2013 - 2021 | Mapa stránek | Přihlásit | Prohlášení o přístupnosti