Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Činnost našeho ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérní poradce, školní speciální pedagog a školní asistentka. Školní psycholožka Mgr. Alice Hradecká působí při škole externě.

 

Jméno 

Pozice 

Činnosti

Mgr. Lucie Rybářová
rybaroval@seifert-melnik.cz

 

výchovná poradkyně

 

péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané,
neúspěšné a sociálně znevýhodněné

 

Mgr. Šárka Stránská
stranskas@seifert-melnik.cz

tel. 732 425 904

 

školní metodik
prevence

 

prevence a řešení rizikového chování,

péče o žáky s poruchami chování, práce s třídními kolektivy

 

PhDr. Lukáš Burian

burianl@seifert-melnik.cz

 

školní metodik
prevence

 

prevence a řešení rizikového chování,

péče o žáky s poruchami chování, práce s třídními kolektivy

 

Zuzana Čabanová

cabanovaz@seifert-melnik.cz

Marie Pešková

peskovam@seifert-melnik.cz

Jitka Pokorná

pokornaj@seifert-melnik.cz

Kristýna Ročková

rockovak@seifert-melnik.cz

 

školní asistentky

 

podpora žáků ohrožených školním neúspěchem,  pomoc s přípravou na vyučování;

rozvoj mimoškolních a volnočasových aktivit; logopedická prevence

 

Mgr. Karolína Moravová                   kariérní poradce        pomoc při volbě střední školy či volbě     
moravovak@seifert-melnik.cz                                             povolání, prevence školního neúspěchu         

 

Mgr. Yaroslava Marynych

marynychy@seifert-melnik.cz

 

školní speciální pedagog

 

diagnostika; depistáž; konzultační, poradenské
a intervenční práce; metodická podpora

 

 

Přiložené soubory ke stažení