O škole

O škole

Naše škola je umístěna v centru města Mělníka a navštěvuje ji přibližně 440 žáků vždy ve dvou paralelních třídách 1. – 9. ročníku. Školní vzdělávací program K6 JAS vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho zkratka odkazuje na 6 klíčových kompetencí, které by si žáci měli osvojit (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanská, pracovní a kompetence sociální a personální) a také na zaměření školy na jazyky a sport.

Při škole funguje školní družina s šesti odděleními pro 180 žáků, v odpoledních hodinách mohou žáci bezplatně navštěvovat školní klub a sportovní volnočasové aktivity. Máme i širokou nabídku kroužků, které zajišťují pedagogové školy i soukromé organizace. Školní poradenské pracoviště nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům konzultace v oblasti výchovného a kariérního poradenství, inkluze a primární prevence rizikového chování.

Aktivně se zapojujeme do projektů Evropské unie, MŠMT a MÚ Mělník. Spolupracujeme s rodiči žáků, dalšími základními a středními školami, s kulturními a vzdělávacími institucemi. Snažíme se pro naše žáky vytvářet inspirativní prostředí s pozitivním klimatem, poskytovat jim kvalitní vzdělání a výchovu.

Kalendář akcí

Líbí se vám naše nové webové stránky?
Ano
67%
Ne
33%

Okénko

Kvalitní výuka. Příjemná atmosféra. Spolupráce s rodiči. Zajímavé akce a projekty. Pestrá nabídka kroužků. Šest cizích jazyků.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2013 - 2022 | Mapa stránek | Přihlásit | Prohlášení o přístupnosti | Pravidla COOKIES