O třídě

Naše třída.

V letošním roce jsme již 8.B.

Je nás 11 dívek a 16 chlapců, což přináší občas problémy, protože máme rozdílné pohledy na to, co je zábava. Děvčata jsou spíš klidnější, raději si povídají, chlapci ovšem rádi sportují, a proto je o přestávce ve třídě čilý ruch, který někdy připomíná dostihovou dráhu. Ovšem čím jsme starší, tím máme zodpovědnější přístup ke svému chování a vystupování. A tak všichni doufáme, že v deváté třídě budeme úplně nejlepší.