Tady jsme doma - návštěva v Řevnicích

Publikováno: 30.5.2019 Autor(ka): Raduše Čermáková

Žáci 1. A ZŠ J. Seiferta vstoupili v říjnu do projektu Tady jsme doma – regionální folklor do škol. Společně jsme si vyprávěli o tom, jak si hráli prarodiče i rodiče, když byli malí, jak chodili do školy.  Zkoumali jsme, jaký nejstarší předmět můžeme doma nalézt a hádali, k čemu sloužil. Vyprávěli jsme si o svátcích a lidových zvycích během roku. Zajímali jsme se o historii našeho města a učili se písničky našeho regionu.

Na stejném projektu se podílí i žáci z Řevnic. Po Vánocích jsme si poslali dopisy, a tak každý žák  věděl, jak se jmenuje jeho kamarád, jestli má sourozence a jaké má koníčky. V dopisech jsme si poslali také kreslené hádanky a v květnu se uskutečnila první návštěva. Žáci z Mělníka se jeli podívat na kamarády do Řevnic. Po příjezdu nás již kamarádi přivítali na školním dvoře a uvedli do třídy, kde jsme měli připravené sladké i slané pohoštění.

Žáci si vzájemně představili svoje města, děti z Mělníka se podepsaly kamarádům do jejich kroniky a pak již následoval připravený program. Tématem návštěvy byla stará řemesla. Naši hostitelé nás naučili rytmické říkanky s tleskáním: Co si povídají cepy.  

 Velice zajímavá byla aktivita hledání kartiček se starými řemesly a výrobky.  Dvojice žáků, jeden z Mělníka a jeden z Řevnic, měla za úkol najít správnou řemeslnou dvojici. Propojovali jsme stará řemesla a charakteristické pomůcky nebo řemeslné výrobky. To všechny moc bavilo. Také jsme hádali řemesla podle pantomimy. Nezapomněli  jsme ani na řemeslné písničky.  Děti si taky chvíli společně pohrály a vyprávěly.

V závěru návštěvy předali žáci paní učitelce z Řevnic pamětní list na vydařenou akci a malou pozornost „cukrovou homoli“ z mělnického cukrovaru, který v letošním roce oslavil 150 let od svého založení.

Akce se vydařila a mělnické děti se těší na další setkání, tentokrát na Mělníku.

                                                                                                                                                    Raduše Čermáková