BÝT SÁM SEBOU 2022

BÝT SÁM SEBOU 2022

Publikováno: 8.9.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Fond prevence Středočeského kraje - reg. č. projektu PRE_PRI_046665_2022

Projekt BÝT SÁM SEBOU je kontinuální, komplexní program, využívající interaktivní a prožitkové formy působení na cílovou skupinu žáků ZŠ. Program má pomoci ke snižování výskytu rizikového chování a zároveň preventivně působit na děti v nejrůznějších oblastech. Postoje a hodnoty získané touto cestou jsou trvalejší. Každý blok je složen z několika interaktivních technik, po nich vždy následuje reflexe, tedy zpětná vazba pro všechny zúčastněné. Lektor pracuje formou komunitního kruhu společně s konceptem zážitku a zkušenosti. V každé z 19 tříd budou v období září až prosinec 2022 realizovány 2 bloky primární prevence v rozsahu 90 minut.

MINI ADAPTAČNÍ kurz v rozsahu 6 hodin pro dvě 6. třídy se zaměřuje na efektivní způsoby spolupráce a komunikace, navázání zdravých vztahů ve třídě, zvládání nároků nového třídního kolektivu, efektivní spolupráci a základ pro vytváření hlubších přátelských vztahů, nastavení důvěry s třídním učitelem. Program připravuje CENTRUM PRIMÁRNÍCH PROGRAMŮ Cesta integrace Říčany ve spolupráci s metodičkou prevence naší školy Mgr. Šárkou Stránskou.

Na realizaci projektu byla škole poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 68 230 Kč.