Doučování žáků školy

Doučování žáků školy

Publikováno: 15.2.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola obdržela finanční prostředky ve výši 146 250 Kč na období leden až srpen 2022 a 103 200 Kč na období září - prosinec 2022 na realizaci projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy". Prostředky budou využity na následující aktivity:

1. individuální doučování žáků

2. skupinové doučování žáků

Doučování realizují pedagogičtí pracovníci školy.

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na: https://doucovani.edu.cz/

 

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“