Název projektu: Poznáním proti rasismu

Název projektu: Poznáním proti rasismu

Publikováno: 23.1.2024 Autor(ka): Michaela Vacková

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023

Tematický okruh B – podpora aktivit národnostních menšin

Evidenční číslo: VZDELMEN_2023_0008

---------------------------------------------

Realizace projektu byla podpořena částkkou 251 998Kč. 

Díky projektu byly realizovány následující aktivity:

  1. Exkurze do Muzea romské kultury v Brně pro 25 žáků 9. ročníku
  2. Výstava Příběh Romů v budově školy (zapůjčená z MRK v Brně)
  3. Návštěva Židovského muzea v Praze pro 82 žáků 8. a 9. ročníků   
  4. Exkurze do památníku Terezín pro 31 žáků 7. ročníku
  5. Zájezd do Polska s návštěvou památníku Auschwitz - Birkenau, prohlídkou Krakova a okolí pro 25 žáků 9. ročníku        
  6. Celonárodní literární, hudební a výtvarná soutěž Mír - Frieden - Peace
  7. Tvorba multikulturního kalendáře