Prevence digitální propasti

Prevence digitální propasti

Publikováno: 14.7.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Národní plán obnovy

Prevence digitální propasti – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola obdržela finanční prostředky ve výši 102 000 Kč na období leden až prosinec 2022 na nákup digitálních pomůcek.

  • Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.
  • Jedná se o základní mobilní digitální technologie (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon …) pro žáky.
  • Určeno k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení.
  • Mobilní digitální technologie pro žáky k zapůjčení (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby využívali:
    1. Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
    2. V domácí přípravě na výuku, ve školní družině, ve školním klubu, v kroužcích apod.
    3. Ve školním kiosku jako zápůjčka žákům přímo ve škole (žáci si zapůjčují zařízení na celý den, využívají podle rozvrhu v libovolných předmětech a po ukončení výuky vrací zpět).

Veškeré informace o projektu jsou dostupné na: https://www.edu.cz/digitalizujeme/prevence-digitalni-propasti/

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Přiložené soubory ke stažení