Objev krásu starých časů!

Publikováno: 4.10.2019 Autor(ka): Martina Šmídová

Výstava prací žáků školní družiny v Regionálním muzeu Mělník jako jeden z výstupů projektu podporujícího polytechnické vzdělávání a výchovu. V rámci účasti muzea na projektu MAP II. v ORP Mělník.

Cílem výtvarného projektu bylo povzbuzení zájmu dětí o tradice a řemesla, dále o hmotné dědictví předků v oblasti lidového umění a každodenního životního stylu na venkově v době 19. století.

Projekt sestával ze tří částí. Nejprve žáci družiny navštívili stálou expozici muzea s ukázkou venkovského života. Následně s tématem život na venkově pracovaly děti pod vedením vychovatelek. Na základě fotografické dokumentace děti pracovaly různými výtvarnými technikami, nechyběla práce s keramickou hlínou, pastely, či tužky. Výsledná dílka byla vystavena ve vstupních prostorách muzea. Obrázky zhodnotila porota složená z muzejních pracovníků. Dne 2. 10. proběhla slavnostní derniéra akce s vyhlášením a oceněním vítězů. Odměny se dostalo všem do výtvarného projektu zapojeným dětem. Ceny byly pořízeny v rámci projektu MAP II v ORP Mělník.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.