Celoškolní projektový den 31. 5. 2019

Celoškolní projektový den 31. 5. 2019

Publikováno: 2.6.2019 Autor(ka): Michaela Vacková

V pátek 31. 5. 2019 se konal oblíbený projektový den s pestrými aktivitami a workshopy. Žáci z 1. - 3. tříd si vybírali 2 aktivity, starší žáci 3 workshopy. Čilý ruch vládl na chodbách školy už ve čtvrtek, kdy si žáci vybírali z nabídky a zapisovali se na archy k jednotlivým blokům. Čtvrťákům a páťákům vůbec nevadilo, že zůstali na konci týdne ve škole o jednu vyučovací hodinu déle. V chemické laboratoři probíhaly pokusy a vyráběla se mýdlíčka, v tělocvičně se konal minikurz kung-fu, žáci natáčeli krátký film, hráli deskové hry, hry zaměřené na finanční gramotnost, logické hry a escape room v anglickém jazyce, navštívili mělnickou kostnici a věž kostela, podnikli cyklovýlet, tančili, hráli scénky, malovali na hrníčky, skládali modely mělnických věží, vyráběli drobné předměty z vlny a plsti, vyzkoušeli quilling, pekli a vařili nejrůznější dobroty ve školní kuchyňce, absolvovali kurz 1. pomoci a také besedu o cestě kolem světa, hráli netradiční sportovní hry na školním hřišti, šipkovanou s úkoly v parku a zapojili se do mnoha dalších aktivit.

Velmi děkuji dobrovolníkům z řad rodičů, bývalých žáků a přátel školy, kteří se do projektového dne zapojili, zejména Kristýně Šonské, Adéle Jeřábkové, Stanislavu Fraibišovi, Janu Petržílkovi a Miroslavu Léblovi.

Mgr. Michaela Vacková, pověřená řízením školy