Dějepisná olympiáda - školní kolo

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Publikováno: 10.12.2023 Autor(ka): Klára Sieglová
I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili již 53. ročníku Dějepisné olympiády. Celkově se školního kola zúčastnilo 18 žáků z druhého stupně. Soutěžní test byl tvořen 11 úkoly s celkovým počtem bodů 60, ve kterých žáci museli prokázat svůj historický cit, znalosti a schopnost číst a interpretovat literární a obrazové prameny. Tématem letošního ročníku jsou dějiny českých zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.
 
Školní kolo se uskutečnilo 27. 11. a ze všech účastníků se nejlépe dařilo žákům 7. tříd. Jmenovitě Ginetě Lauře Suché (53 bodů), Vítu Štruplovi (50 bodů) a Františku Kubalovi (47 bodů). Všem třem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.