Doporučení zřizovatele. Doporučení MZ občanům ČR přijíždějícím z Itálie. Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje

Doporučení zřizovatele. Doporučení MZ občanům ČR přijíždějícím z Itálie. Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje

Publikováno: 5.3.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Dopis pro ředitele

Vedení města Mělník, jako zřizovatel doporučuje všem ředitelům škol a školských zařízení, aby přes své komunikační systémy (například Bakaláři…) informovalo rodiče žáků, kteří trávili jarní prázdniny v rizikových oblastech s výskytem koronaviru COVID-19, že by bylo vhodné, aby po dobu dvou týdnů jejich děti nenavštěvovaly denní vyučování. Zároveň doporučuje, aby těmto žákům byla zajištěna možnost vzdělávání po dobu karantény elektronickou komunikací.

 

MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník

 

 

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni-ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!


Mohu cestovat do severní Itálie?
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD. 
 

Usnesení Bezpečnostní rady Středočeského kraje k aktuální situaci ohledně koronaviru