Edukativní roadshow VZP

Edukativní roadshow VZP

Publikováno: 3.12.2018 Autor(ka): Lidmila Bartáková

Ve středu 28.11. se v naší škole konala Edukativní roadshow VZP pro 8. ročníky. Obě třídy se zúčastnily přednášky, která se týkala závislosti na drogách a jejich zdravotních a společenských důsledků. V následujících hodinách byly obě třídy rozděleny do skupin, kde se žákům věnovali lékaři a vysvětlovali jim, co je důležité při poskytování první pomoci, jak se zachovat a co dělat. Žáci si vše prakticky vyzkoušeli a seznámili se i s funkcemi defibrilátoru. Nakonec jim byla umožněna prohlídka záchranného vozu a jeho vybavení. Roadshow se určitě vydařila a byla všem žákům přínosná.

Lidmila Bartáková