Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Publikováno: 2.5.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Školní skupiny - manuál MŠMT a čestné prohlášení

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který věnujete se svými dětmi učení. Věřte, že ani pro nás není tento způsob práce jednoduchý. Snažíme se dětem alespoň částečně nahradit výuku a kontakt s učiteli a kamarády formou online hodin v prostředí ZOOM. Také jsme pořídili licenci na využití online programu AlfBook (www.alfbook.cz), kde si žáci mohou procvičovat učivo a zkoušet si zábavné testy. Přístupové údaje obdržíte od třídních učitelů. V případě potřeby konzultace se s důvěrou obracejte na jednotlivé vyučující, rádi pomohou.

Od 25. 5. 2020 má být žákům 1. stupně umožněn nepovinný pobyt ve školách formou školních skupin po maximálně 15 dětech. Dle sdělení MŠMT nejde o klasickou výuku. Věnujte prosím pozornost materiálu MŠMT z přílohy "Ochrana zdraví ZŠ". Přítomní žáci budou vypracovávat stejné úkoly, které ostatní budou nadále plnit z domova. Dohled nad žáky ve školních skupinách mohou vykonávat asistentky pedagoga a v odpoledních hodinách vychovatelky. Pedagogové dále povedou distanční výuku. Skupina bude celý den v jedné učebně, sportovní aktivity, využívání šaten a mísení skupin není dovoleno. Zákonní zástupci žáků musí čestným prohlášením doložit, že dítě není rizikové a nežije ve společné domácnosti s ohroženou osobou (čestné prohlášení najdete v příloze). Předběžně počítáme s provozem školy od 7.30 do 16.00. Prosím všechny rodiče žáků 1. stupně o vyplnění krátkého online dotazníku, který najdete pod následujícím odkazem: https://forms.gle/YB5vRxaJKkXozF9k6

 

Termín přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia nebyl dosud stanoven. Předpokládaná realizace je plánována na červen.

Učebnice budou na konci školního roku odevzdávat pouze žáci, kteří přecházejí na střední školy. V ostatních ročnících proběhne výměna učebnic na začátku příštího školního roku.

Osobní věci, které žáci mají v šatních a botních skříňkách či lavicích, si rodiče mohou vyzvedávat vždy v pondělí, úterý a středu od 7 do 15 hodin po dohodě s paní ekonomkou Púchovskou na tel. 602 291 212. Skříňky a lavice je potřeba do konce června kompletně vyklidit, aby mohl být proveden úklid a dezinfekce školy v průběhu letních prázdnin.

 

Klasifikaci na konci školního roku upravuje vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, kterou najdete na webových stránkách školy: https://www.seifert-melnik.cz/files/posts/1134/files/vyhlaska_hodnoceni.pdf

Hlavní body vyhlášky jsou následující:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Pokud víte, že vaše dcera/váš syn nemají dostatek známek pro klasifikaci, či před uzavřením škol měli v 2. pololetí z některého předmětu pouze nedostatečné, dbejte prosím na to, aby nyní plnili zadávané úkoly. Předejdete tím nepříjemnostem v podobě komisionálních zkoušek na konci letních prázdnin.

Způsob a termín předání vysvědčení není dosud známý.

 

Školy v přírodě a veškeré další plánované školní akce byly zrušeny, případně přesunuty na příští školní rok.

 

Ještě jednou děkuji za pochopení a spolupráci. Sledujte nadále webové stránky školy, emaily od vyučujících a informace v médiích. Věřím, že společně situaci zvládneme. Těšíme se na pravidelné setkávání s žáky od září 2020.

 

Za pedagogický sbor

 

Mgr. Michaela Vacková

ředitelka školy