Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

Informace pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku

Publikováno: 3.5.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Prezenční příprava na přijímací zkoušky od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

mám pro vás několik důležitých informací.

V první řadě bych vám ráda poděkovala za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, trpělivost a zpětnou vazbu. Věřte, že ani pro nás není tento způsob práce jednoduchý. Snažíme se dětem alespoň částečně nahradit výuku a kontakt s učiteli a kamarády formou online hodin v prostředí ZOOM. Pro větší přehlednost jsme se rozhodli o přesunutí úkolů do Google classroom.

Jak jistě víte, žáci 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky, mají možnost od 11. 5. chodit do školy na konzultace

Příprava pro třídu 9. A bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 11.40. První setkání proběhne v pondělí 11. 5., kdy od  8.00 do 9.40 budou mít žáci matematiku s paní učitelkou Urbancovou a od 10.00 do 11.40 český jazyk s paní učitelkou Majerníčkovou. K tomu nadále bude probíhat distanční výuka tak, jak je nyní nastavena.

Příprava pro třídu 9. B bude probíhat každý pátek od 8.00 do 11.40. První setkání proběhne v pátek 15. 5., kdy od  8.00 do 9.40 budou mít žáci matematiku s paní učitelkou Urbancovou a od 10.00 do 11.40 český jazyk s paní učitelkou Zelenkovou. K tomu nadále bude probíhat distanční výuka tak, jak je nyní nastavena.

Pro velký zájem vznikla ještě skupina 9.AB, která se bude scházet v pondělí a bude mít nejdříve český jazyk a následně matematiku.

Podmínky účasti na přípravě na přijímací zkoušky v budově školy:

  1. Dodržování stanovených pravidel (viz příloha Ochrana zdraví ZŠ - pečlivě prostudujte). Např. přijít do školy v roušce, mít s sebou nejméně jednu náhradní roušku a sáček na roušku. Dodržovat určené rozestupy. Mýt si a dezinfikovat si ruce po vstupu do budovy a o každou přestávku. Škola bude dodržování těchto pravidel důsledně vyžadovat.
  2. Vyplnění čestného prohlášení, které také najdete v příloze. Čestné prohlášení bude nutné odevzdat při prvním vstupu do budovy. Bez tohoto prohlášení není přítomnost žáky v budově školy možná.
  3. Včasné přihlášení žáka do skupiny, tj. nejpozději do 7. 5. 2020 zaslat email na michaelavackova8@seznam.cz s textem: "Mám zájem o účast mé dcery / mého syna ..............................................(jméno a příjmení) na přípravě na přijímací zkoušky prezenčně v budově školy."
  4. Žák má podanou přihlášku na SŠ, na kterou bude konat přijímací zkoušku.

 

Z manuálu MŠMT:

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.

Klasifikaci na konci školního roku upravuje vyhláška 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, kterou najdete na webových stránkách školy: https://www.seifert-melnik.cz/files/posts/1134/files/vyhlaska_hodnoceni.pdf

 Hlavní body vyhlášky jsou následující:

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pokud víte, že vaše dcera/váš syn nemají dostatek známek pro klasifikaci, či před uzavřením škol měli v 2. pololetí z některého předmětu pouze nedostatečné, dbejte prosím na to, aby nyní plnili zadávané úkoly. Předejdete tím nepříjemnostem v podobě komisionálních zkoušek na konci letních prázdnin. V případě potřeby konzultace se s důvěrou obracejte na jednotlivé vyučující, rádi pomohou.

Způsob a termín předání vysvědčení není dosud známý.

 

Věci ze šatních skříněk si rodiče mohou  vyzvedávat vždy v pondělí, úterý a středu od 7 do 15 hodin po tel. dohodě s paní ekonomkou Púchovskou na čísle 602 291 212. Samozřejmě si je děti mohou odnést při odchodu z pátečních konzultací. O termínu odevzdání učebnic na konci školního roku vás ještě budeme informovat dle vývoje situace.

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy