Lidská práce a řemesla ve 2.A

Lidská práce a řemesla ve 2.A

Publikováno: 2.5.2023 Autor(ka): Klára Sieglová

Projekt „Lidská práce a řemesla“ ve 2.A

V průběhu jara se do projektu zapojili další rodiče.

Mezi žáky zavítala paní Mgr. Yaroslava Marynych, speciální pedagožka naší školy. Seznámila děti se svojí profesí, která se týká především pomoci žákům se speciálně vzdělávacími potřebami včetně žáků ukrajinských. Formou pracovních listů a za pomoci různých pomůcek si školáci vyzkoušeli procvičování jemné motoriky a trénování pozornosti. Nejvíce se dětem líbilo navlékání korálků na ocásek papírové myšky.

Začátkem dubna přijali žáci pozvání do městské knihovny na prezentaci práce produkční v podání paní Martiny Blažekové. Provedla děti všemi prostory knihovny včetně galerie. Seznámila školáky se svou prací v produkčním oddělení, kde zajišťuje pořady pro školy, objednává nové knihy, spravuje webové stránky knihovny, zadává informace a fotografie do měsíčníku Radnice, zodpovídá za správnost plakátů o kulturních akcích. V závěru si druháčkové vyrobili odznáček s maskotem Čtendou.

Velice zajímavě prezentovala svoje povolání zdravotní sestry paní Jana Rodr Šálková. Pracuje v mělnické pobočce domácí péče Včelka, kam pozvala i školáky. Poskytuje zdravotní péči lidem, kteří jsou v ohrožení života a musí být pod dozorem lékařského pracovníka. Předvedla dětem různé přístroje a pomůcky, z nichž si žáci mohli vyzkoušet tlakoměr, fonendoskop, oxymetr včetně obvazové techniky.

Všechny prezentace povolání, za které náleží velké poděkování, byly velice zajímavé, pečlivě připravené a pro žáky přínosné.