Miniprojekty v hodinách angličtiny

Miniprojekty v hodinách angličtiny

Publikováno: 18.10.2022 Autor(ka): Klára Sieglová

Jako každý rok i letos jsem podzim  se svými třídami v hodinách angličtiny zahájila miniprojekty v rámci CLIL. Deváťáci zpracovávali své téma "English Speaking Countries" v době, kdy televizní přenosy z Velké Británie každý den přinášely informace o dění v zemi po úmrtí královny Alžběty. V hodinách jsme mluvili o této neobyčejné osobnosti, pouštěli si její projev k dětem do rozhlasu v době 2. sv. války, kdy jí samé bylo pouhých 13 let, a vnímali z krátkých zpráv, jaký jedinečný člověk odešel a co pro Brity i celý svět královna znamenala. I toto je důležitou součástí výuky cizích jazyků. Pochopit kulturu a myšlení daného národa. 

Páťáci a šesťáci letos měli shodné téma -  "Unusual Animals" - Podivná zvířata. Vznikly nám nádherné práce, které děti ve skupinách prezentovaly ostatním spolužákům a my se tak všichni dozvěděli velmi zajímavé informace. Všichni se do toho pustili s vervou a nadšením a v každé práci nás vždy něco překvapilo. Všichni si pak vyzkoušeli, jaké to je stát před třídou a mluvit o daném tématu.

Sedmáci nyní dokončují projekt - "The highest mountains by continents"- Nejvyšší hory podle kontinentu a jejich  prezentace před ostatními na ně teprve čeká.

                                                                                                     V. Kuchynková