NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Publikováno: 30.8.2019 Autor(ka): Michaela Vacková

Milí žáci, milí rodiče,

do nového školního roku pro vás chystáme mnoho tradičních i nových akcí a aktivit, při nichž se budete učit a vzdělávat nejen ve školních lavicích.

Podnikneme exkurze na zajímavá místa, zhlédneme divadelní představení, výstavy a koncerty, zúčastníme se besed a přednášek, budou pokračovat bloky primární prevence. Zájemci se budou moci zúčastnit sportovního kurzu na Slapech, lyžařského kurzu v Alpách, poznávacího zájezdu do Velké Británie s návštěvou filmových studií Harryho Pottera, poznávacího tematického zájezdu do Polska (projekt Evropa – naše šance) a návštěvy partnerské školy v německém Oranienburgu. V květnu a červnu vyjedeme na školy v přírodě a sportovní kurzy.

Vyučování vám zpestří celoškolní projektové dny, čtenářské dílny, laboratorní práce, práce v centrech aktivit a tematické dny školního žákovského parlamentu. Využili jsme nový systém financování školství a v početných třídách jsme rozdělili výuku cizích jazyků i českého jazyka na menší skupiny. Od loňského roku vyučujeme 6 světových jazyků: angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu a ruštinu.  Zájemci budou mít díky spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek možnost otestovat svou úroveň angličtiny v Cambridge Exams.

Díky projektu OP VVV „Škola pro všechny 2“ OP VVV CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013270, který je financovaný Evropskou unií budou ve škole pracovat po celý školní rok školní asistentky, budete moci navštěvovat čtenářský klub, badatelský klub a klub logiky a deskových her. V některých vyučovacích předmětech se setkáte s tandemovou výukou.

Čeká na vás pestrá nabídka kroužků a volnočasových aktivit: sportovní hry, angličtina, veselá a hravá čeština, veselá a hravá matematika, keramika, hudebně-dramatický kroužek a další.

Během prázdnin jsme pro vás připravili novou verzi školního vzdělávacího programu K6 JAS a školního řádu, nakoupili jsme nové učebnice a učební pomůcky, v budově proběhly drobné opravy a úpravy, ale i větší rekonstrukce vybraných tříd. Místo školního bufetu vzniklo nové sociální zařízení pro dívky 2. stupně, abychom splňovali současné hygienické normy a předpisy.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020!

 

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy

Mgr. Monika Štajncová, zástupkyně pro 1. stupeň

Mgr. Klára Sieglová, zástupkyně pro 2. stupeň