Návrat 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020

Návrat 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020

Publikováno: 12.11.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Pravidla, rozvrh, provoz školní družiny a školní jídelny

Od 18. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků. Už se na ně moc těšíme!

Manuál MŠMT stanovuje následující pravidla:

1. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
2. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
3. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
4. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
5. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
6. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

 

DALŠÍ INFORMACE

Rozvrh hodin zůstává v platnosti stejný jako v září. Hodiny tělocviku budou realizovány formou vycházek nebo relaxačních chvilek. Na výuku angličtiny se žáci 2. tříd nebudou dělit na skupiny.

Školní družina bude s ohledem na dodržení daných pravidel v provozu pouze od 11.40 do 16.30. Ranní provoz školní družiny se ruší, neboť v ní nelze dodržet podmínku homogenity skupin. Skupiny v odpolední školní družině budou totožné
s třídními kolektivy a budou je mít na starosti následující paní vychovatelky:

1. A  Lenka Nováková

1. B  Martina Nováková a Jana Stříšková

1. C  Miloslava Kubešová

2. A  Martina Šmídová

2. B  Zlatuše Kreisingerová

Budova školy bude otevřena od 7.30, žáci mohou přicházet v rozmezí 7.30 - 8.00, při vstupu by měli dodržovat rozestup
2 metry. U vchodu budou mít dohled správní zaměstnanci.

Školní jídelna Fügnerova bude pro žáky v provozu, jednotlivé třídy budou docházet do jídelny s vychovatelkami školní družiny s časovým odstupem. Obědy pro žáky 1. a 2. ročníku jsou od 18. 11. hromadně přihlášeny. Pokud o obědy nemáte zájem (žák bude odcházet po vyučování apod.), můžete je odhlásit běžným způsobem.

Roušky jsou nově povinné i při vyučování ve třídě, tedy nejen ve společných prostorách školy. Žáci by s sebou měli mít alespoň jednu náhradní roušku.

S případnými dotazy se můžete obracet na třídní učitelky nebo na vedení školy.

Mgr. Michaela Vacková, ředitelka