Návštěva z Radebeulu

Návštěva z Radebeulu

Publikováno: 29.9.2023 Autor(ka): Klára Sieglová

Ve dnech 20. – 24. 9. 2023 opět navštívili naši školu hosté z naší spřátelené školy v Radebeulu. Stalo se tak v rámci výměnných pobytů. Tentokrát přijelo 13 dětí ze sedmých a osmých tříd v doprovodu dvou vyučujících. Kolegyně z Lößnitzgymnasium Radebeul napsala o tomto zážitku krásný článek, který, s jejím laskavým svolením, předkládáme v českém znění.

„Už podruhé jsme se vydali do Středních Čech. Naše letošní návštěva u českých přátel začala ve středu 20. září 2023. Znovu jsme využili výhodnou jízdenku ELBE-LABE, která nás dopravila do města Mělník, ležícího na soutoku Vltavy a Labe. Velké AHOJ na nádraží, dobře naladěné děti na obou stranách a milí rodiče – německá skupina byla přivítána srdečně a vřele.

Ve čtvrtek školní den, prohlídka města v anglickém jazyce, odpoledne sportovní hry, malý kulturní program z naší strany a skvělé bufetové večeře – takový byl náš první celodenní program na výměnné škole Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, p. o. V pátek jsme společně s českými dětmi jeli vlakem do Prahy a byli jsme znovu ohromeni tímto krásným městem. Program na sobotu byl individuálně organizován hostitelskými rodinami, a již v neděli ráno jsme se vydali zpět domů. V březnu očekáváme českou skupinu v Radebeulu a moc se na ni těšíme. I my bychom rádi našim hostům nabídli něco krásného v Radebeulu a okolí.“

Je opravdu úžasné, že máme tento kontakt s krásným vinařským městem Mělník. Radebeul a Mělník byly kdysi partnerskými městy. Základní škola Mělník a Lößnitzgymnasium se staly partnerskými školami a brzy snad bude obnoveno i partnerství měst.

Náš velký dík patří českým hostitelským rodinám, které ochotně ubytovaly německé žáky, věnovaly jim svůj čas a pozornost, organizovaly pro ně program a připravily jim spoustu krásných zážitků.

 

https://www.seifert-melnik.cz/skola/galerie/radebeul.811

 

 

Mgr. Radek Šlangal