ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Publikováno: 27.8.2022 Autor(ka): Michaela Vacková

Naši milí žáci, těšíme se na vás

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

 

Čtvrtek 1. 9. 2022

 • slavnostní zahájení školního roku od 8.00 do 8.45
 • rodiče žáků 1. ročníku jsou srdečně zváni do tříd
 • družina není v provozu
 • školní jídelna není v provozu
 • noví žáci najdou zařazení do konkrétní třídy na vstupních dveřích, jejich rodiče mohou žáky doprovodit do tříd a vyzvednout si potřebnou dokumentaci u třídních učitelů

Odloučené pracoviště

 • přípravná třída v Bezručově ulici je otevřena 1. školní den od 7.45 do 12.45, svačina a oběd jsou zajištěny

 

Pátek 2. 9. 2022

 • třídnické hodiny (školní řád, bezpečnost, hygienická pravidla, třídní pravidla, rozdělení do jazykových skupin apod.)
 • vstup zákonných zástupců do budovy školy je od 2. 9. možný pouze v odůvodněných případech po předchozí dohodě s třídním učitelem či vedením školy
 • žáci 1. ročníku mají třídnické hodiny od 8.00 do 9.40, poté mohou využít školní družinu
 • konec vyučování: 2. - 5. ročník 11.40; 6. - 9. ročník 12.00
 • družina v provozu od 6.00 do 17.15
 • školní jídelna ve Fügnerově ulici – výdej obědů od 11.45 do 14.15

Odloučené pracoviště

 • přípravná třída v Bezručově ulici je v provozu dle stálého rozvrhu (výuka 8.00 - 11.40) včetně stravování a provozu školní družiny od 6.15 do 17.00

 

Pondělí 5. 9. 2022

 • třídnické hodiny (hry na stmelení kolektivu, výzdoba tříd, seznámení s rozvrhem a střídáním učeben, rozdání pracovních sešitů, třídnické administrativní činnosti a další)
 • konec vyučování: 1. - 5. ročník 11.40; 6. - 9. ročník 12.00
 • družina v provozu od 6.00 do 17.15
 • školní jídelna ve Fügnerově ulici – výdej obědů od 11.45 do 14.15

Odloučené pracoviště

 • přípravná třída v Bezručově ulici je v provozu dle stálého rozvrhu (výuka 8.00 - 11.40) včetně stravování a provozu školní družiny od 6.15 do 17.00

 

Od úterý 6. 9. 2022 probíhá výuka dle stálého rozvrhu hodin.

 

                                                                                                    Mgr. Michaela Vacková, ředitelka školy