Poděkování SRPŠ

Poděkování SRPŠ

Publikováno: 14.12.2020 Autor(ka): Klára Sieglová

Rádi bychom poděkovali Sdružení rodičů a přátel školy v čele s předsedkyní Mgr. Lucií Janatkovou, které na schůzi konané dne 27. 11. 2023 schválilo všemi hlasy příspěvek v částce 56 991,- Kč k zakoupení dalšího interaktivního dotykového panelu, tentokrát již čtvrtého.

Interaktivní panel je komunikačním centrem moderní třídy. Obsahuje výkonný minipočítač, který z něj dělá obrovský tablet v čele učebny. Je ideální pro přírodovědu, vlastivědu, dějepis, zeměpis, ale také matematiku, cizí jazyky, neboť žáci na něm mohou vnímat nejrůznější obrázky a fotografie i se zvuky, melodiemi a citacemi.

Žáky práce s interaktivním panelem baví, nutí je k soustředění a rozvíjí jejich intelektuální schopnosti.

Rádi bychom na tento moderní způsob výuky do budoucna přešli ve všech třídách, kde je to technicky a organizačně možné.

Rodiče můžou přispívat i nadále libovolnými částkami na účet spolku SRPŠ č. 270210438/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte a třídu, do které dítě chodí). Srdečně děkujeme všem rodičům i členům SRPŠ.

 

                                                                                                                       vedení školy