Podřipský betlém

Podřipský betlém

Publikováno: 10.12.2023 Autor(ka): Klára Sieglová

Třeťáci obdivovali unikát pod Řípem

V pátek 8.12. se žáci 3. ročníků vydali na školní výlet. Cílem jejich cesty byl Podřipský betlém v malebné obci Bechlín, vzdálené asi 5 kilometrů od památné hory Říp. Mechanický Podřipský betlém obsahuje 230 figurek z kukuřičného šustí, rozprostírá se na ploše 4 x 2 metry a je v současnosti ojedinělým unikátem v České republice. Zaujal školáky měnící se denní a noční scénou. Za zvuku příjemné hudby děti pozorovaly pohyblivé figurky, které představovaly příběh narození Ježíše Krista i život venkovských obyvatel na Podřipsku. Po prohlídce betléma nadchlo třeťáky nádherné pohyblivé dioráma s názvem Jak si broučci hrají.

Výlet se žákům velmi líbil, všichni si odváželi nevšední zážitek a vlastnoručně vyrobeného andílka z kukuřičného šustí.

Mgr. Eva Kloboučníková