Požární ochrana očima dětí a mládeže

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Publikováno: 23.6.2021 Autor(ka): Klára Sieglová

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo soutěž "Požární ochrana očima dětí a mládeže" pro žáky do 18 let. Soutěž měla tři části a probíhala v několika věkových kategoriích. Část literární, výtvarnou a zpracovanou s pomocí digitálních technologií.

Ella Zappová ze třídy 3.A vyhrála 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole a Anna Felcmanová 2. místo v okresním kole. Obě žákyně zvítězily v kategorii L 1 ( žáci 3. - 5. ročníku ZŠ).

Vybraly si téma "Nebezpečný pád" a "Plyšový hasič". Že se jim to podařilo skvěle, můžete posoudit sami. Velká gratulace, děvčata!