Přípravné třídy

Přípravné třídy

Publikováno: 5.9.2022 Autor(ka): Klára Sieglová

Od letošního školního roku byly na naší škole zřízeny 3 přípravné třídy, do kterých nastoupilo 35 žáků. S chutí se pustili do poznávání všeho nového, třídy, školy i sebe navzájem.

Přípravná základní školy je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo pro děti s odkladem povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti na zahájení vzdělávání v základní škole pomocí různých aktivit a činností a bezproblémového začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy. Během docházky do přípravné třídy si děti osvojí dovednosti a návyky, které jim usnadní přechod z předškolního vzdělávání do základní školy a pomohou jim být úspěšní.

Hlavní důraz je kladen na komunikaci, poznání světa kolem, základy sebeobsluhy a základní sociální návyky.

Věříme, že se bude všem našim novým žákům u nás líbit.

Ve fotogalerii (viz odkaz níže) si můžete prohlédnout a porovnat, jak vypadal prostor pro přípravné třídy v červnu a na začátku září.

https://www.seifert-melnik.cz/skola/galerie/pripravne-tridy.496