Projekt o řemeslech a včelách

Projekt o řemeslech a včelách

Publikováno: 21.3.2022 Autor(ka): Klára Sieglová

POLYTECHNICKÝ PROJEKT VE 4. TŘÍDÁCH

Projekt o řemeslech a včelách měl za úkol rozvíjet u žáků manuální zručnost, jemnou motoriku a zajímavými aktivitami jim předávat nové informace.

Žáci 4. A si ve třech blocích vyzkoušeli nové činnosti a vhodnou formou se seznámili s řemesly našich předků.

V prvním bloku, který byl zaměřen na tkaní, se žáci seznámili s kolíkovým stavem, dozvěděli se, co je to osnova a útek a již si mohli za pomoci lektorky vytvářet svůj první utkaný kobereček. Výsledkem celého projektu bylo 7 hotových podsedáků.

V druhém bloku se žáci seznámili s technikou tisku, barvami na látku a s postupem, jak si samostatně vyrobit svoje vlastní tiskátko.  V této dílně si každý žák vytvořil svůj originální výrobek.

Třetí blok byl zaměřen na práci se dřevem. Žáci museli přesně měřit, rýsovat, řezat a začišťovat materiál. Pod dohledem lektora použili i ruční vrtačku. Podle plánku si vyrobili „klapačku“, která jim udělala velkou radost, a jistě ji využijí při velikonočních svátcích.

Žáci 4. B se rozdělili do dvou skupin, první skupina zůstala ve třídě a zahájila projekt „Včely – hmyz – člověk“. Připomněli si stavbu těla včely, dozvěděli se o hierarchii včel v úlu, mohli si vyzkoušet „dýmák“ a ochranné pomůcky pro včelaře. Druhá skupina pracovala v dílničce se dřevem, kde si vyrobila stojánek na tužky.

Dopoledne proběhlo v tvořivé a příjemné pracovní atmosféře, žáci si vyzkoušeli mnoho aktivit, které pro ně byly nové a zajímavé.                                          

                                                                                   Raduše Čermáková, Iva Zavadilová, ZŠ Jaroslava Seiferta