Šifra Mistra Brailla

Šifra Mistra Brailla

Publikováno: 26.9.2022 Autor(ka): Klára Sieglová

V pondělí 26.9.2022 jsme v tělocvičně naší školy přivítali lektory programu o životě nevidomých a slabozrakých Šifra Mistra Brailla
Hravou a přirozenou formou představili žákům svět lidí s "kouzelnou" bílou hůlkou.
Žáci se seznámili s dovednostmi a prací vodicího pejska, i s tím jak se k vodicímu pejskovi správně chovat na ulici.
Vyzkoušeli si speciální simulační brýle různých zrakových vad, chůzi s bílou holí nebo jak čtou nevidomí lidé.
Přečetli si pohádku v Braillově písmu a procvičili oční svaly formou zajímavých her.