Školní skupiny pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

Školní skupiny pro 1. stupeň od 25. 5. 2020

Publikováno: 19.5.2020 Autor(ka): Michaela Vacková

Informace pro zákonné zástupce přihlášených žáků

Vážení rodiče,
 
pokud jste přihlásili vaši dceru/vašeho syna k docházce do školních skupin od pondělí 25. 5. 2020, níže najdete rozpis jednotlivých skupin včetně časů a dozoru. Ve dvou třídách, z nichž přijde do školy většina žáků, budou přítomny třídní učitelky. Ve zbývajících třídách, kde většina žáků zůstala doma, budou třídní učitelky pokračovat s distanční výukou a dozor u školních skupin zajistí vychovatelky a učitelé 2. stupně. Ve škole budou děti plnit úkoly, které by jinak vypracovávaly doma. Zároveň zařadíme relaxační chvilky a pro každou skupinu bude vyhrazen krátký čas na školním dvoře. Školní jídelna nebude vařit teplá jídla, nabízí však studené obědy, jejichž dopravu do školy zajistí mělnické technické služby. V případě zájmu přihlaste děti ke školnímu stravování na webových stránkách školní jídelny.
 
Rozpis skupin:
skupina č. 1 (8 žáků 2. A a 5 žáků 1. B), pedagogický dozor: Miloslava Kubešová a Lenka Nováková
sraz před školou v 7.30 (vlevo od vchodových dveří směrem ke školnímu hřišti), odchod nejpozději v 16.00
skupina č. 2 (13 žáků 2. B), pedagogický dozor: Mgr. Iva Zavadilová, Zlata Kreisingerová, Martina Šmídová
sraz před školou v 7.40 (vpravo od vchodových dveří směrem k ulici Kněžny Emmy), odchod nejpozději v 16.00
skupina č. 3 (14 žáků 3. B), pedagogický dozor: Mgr. Klementina Fialová
sraz před školou v 7.50 (vlevo od vchodových dveří směrem ke školnímu hřišti), odchod ve 12.00
skupina č. 4 (6 žáků 4. A, 2 žáci 4. B, 3 žáci 1. A), pedagogický dozor: Martina Nováková, Bc. Lukáš Burian
sraz před školou v 8.00 (vpravo od vchodových dveří směrem k ulici Kněžny Emmy), odchod ve 12.10
skupina č. 5 (6 žáků 5. A a 7 žáků 5.B), pedagogický dozor: DiS. Tomáš Bubla, Mgr. Libor Javanský, Bc. Dominik Šonský
sraz před školou 8.05 (vlevo od vchodových dveří směrem ke školnímu hřišti), odchod ve 12.20
 
Pravidla návratu do školy stanovená MŠMT jsou přísná a náročná na dodržování. Celý manuál najdete v příloze, důkladně si ho prostudujte a seznamte s ním i vaše děti. Zde jsou vypsané nejdůležitější body:
Ráno před budovou školy
1. před budovou čekat na určeném místě s nasazenou rouškou a rozestupy 2 metry
2. do budovy školy vstoupit s pedagogem, který si skupinu před školou vyzvedne a vybere čestné prohlášení (bez odevzdání vyplněného čestného prohlášení nelze vstoupit do budovy školy)
3. je nutné s sebou mít minimálně 2 roušky (1 nasazenou a jednu náhradní) a sáček na uložení roušky 
4. rodiče nesmí vstupovat za prosklené dveře
V budově školy
1. při vstupu, po přezutí a po vzdělávacím bloku provést dezinfekci rukou (dezinfekční prostředky jsou ve škole zajištěny)
2. nosit roušku a dodržovat rozestupy ve společných prostorách školy a pohybovat se pouze ve vymezeném prostoru
3. v učebně lze při zachování rozestupů a se souhlasem učitele roušku sejmout a uložit do připraveného sáčku
4. v učebně žák sedí stále ve stejné lavici a řídí se pokyny zaměstnanců školy
Opuštění budovy školy - vyznačte v návratce (v příloze)
1. skupiny pouze s dopoledním programem bezprostředně po ukončení výuky společně s pedagogem (pedagog doprovodí děti v čas odchodu před budovu školy, kde můžete na dceru/syna čekat; případně odchází sám ve vámi uvedený čas na návratce)
2. skupiny s odpoledním programem: vychovatelka uvolní dítě v čase uvedeném na návratce, nebo na základě telefonátu zákonného zástupce na číslo školní družiny 604 101 704 (zákonný zástupce čeká na dítě před prosklenými dveřmi)
Pro zákonné zástupce
1. škola vede evidenci o docházce; absence se nezapočítává, avšak musí být omluvena (emailem nebo SMS třídnímu učiteli); pokud jste předem označili v dotazníku, že dítě bude docházet jen určité dny v týdnu, omluvenku psát nemusíte
2. při nedodržování hygienických pravidel může být žák ze skupiny vyloučen
3. pokud žák patří mezi osoby s rizikovými faktory, nemá roušku, nebo jeví některé z možných příznaků COVID-19, nemůže se školní skupiny zúčastnit
4. nezapomeňte vyplnit návratku a čestné prohlášení z přílohy emailu, pořiďte dostatečné množství roušek
 
Školní rok bude končit v pátek 26. 6. 2020.
 
S pozdravem
 
Mgr. Michaela Vacková
ředitelka školy