Slyšte, slyšte pastuškové

Slyšte, slyšte pastuškové

Publikováno: 17.12.2022 Autor(ka): Klára Sieglová

„Hvězdičko zářivá, vyčaruj Vánoce, ať se k nám zima navrátí po roce…“ Tento verš mělnické básnířky paní Blanky Štráchalové, ale i mnoho jiných, recitovali ve svém vystoupení „Slyšte, slyšte pastuškové“ žáci hudebně dramatického kroužku.

Celé vystoupení zahájily starodávné adventní postavy Lucky a Perchty. V pestrém programu nechyběla ani hra na rytmické hudební nástroje, které doprovázely zpěv koled. Zpestřením bylo pohybové ztvárnění koledy „Stojí vrba košatá“.

 S uvedeným vystoupením zpříjemnili školáci adventní čas svým spolužákům ze školní družiny, dětem v MŠ Pod Vrchem, všem dříve narozeným v Centru seniorů Mělník, ale také návštěvníkům vánočních trhů na náměstí Míru. Nejvíce se však těšili na předvedení celého programu rodičům a prarodičům v mělnickém muzeu.

 

                                                     Mgr. Eva Kloboučníková