Velikonoční dávnohrátky

Velikonoční dávnohrátky

Publikováno: 1.3.2023 Autor(ka): Klára Sieglová

V E L I K O N O Č N Í   D Á V N O H R Á T K Y

 Měsíc březen zahájili žáci třídy 2. A návštěvou zrekonstruovaného statku u Kudrnů v mělnickém muzeu.

Ve vzorně připraveném interaktivním programu hýřily muzejní pracovnice pestrostí nápadů, jak nejlépe dětem přiblížit tradice velikonočních svátků. Hravou formou seznámily školáky s činnostmi našich předků v období od konce masopustu do Květné neděle a umožnily žákům si některé vyzkoušet. A tak děti cídily nádobí, smýčily světnici, klůckováním zdobily vejdunky a kluci prohnali řehtačky i trakaře.

Celý program, který navodil příjemnou sváteční atmosféru, se všem školákům líbil a obohatil jejich poznatky o svátcích jara.

 

     Mgr. Eva Kloboučníková