Výstava Příběh Romů

Výstava Příběh Romů

Publikováno: 5.12.2023 Autor(ka): Michaela Vacková

Na přelomu listopadu a prosince se ve škole konala výstava Příběh Romů jako součást celoročního projektu Poznáním proti rasismu.

K zahájení výstavy se uskutečnila také vernisáž za přítomnosti zástupců vedení města Mělníka.

Výstavu si mohli prohlédnout kromě našich žáků prohlédnout i žáci okolních škol, kteří v rámci podpůrného programu k výstavě zpracovávali i soutěžní kvíz.

Hlavním cílem projektu, který je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin, je seznámení žáků s pojmy rasismus, xenofobie, rasové, národnostní a náboženské nesnášenlivosti, antisemitismu a jejich praktickými projevy v životě lidí v minulosti, ale i s přesahy do současného života. Poznáním těchto jevů budou žáci připraveni na negaci těchto projevů a naopak rozvíjení humanistických přístupů v osobním i veřejném životě.

Výstava byla zapůjčena z Muzea romské kultury v Brně https://www.rommuz.cz/cs/, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje.