VYSTOUPENÍ "ZPÍVÁME JARU A MAMINKÁM"

VYSTOUPENÍ "ZPÍVÁME JARU A MAMINKÁM"

Publikováno: 14.6.2022 Autor(ka): Klára Sieglová

Vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku

„Zpíváme jaru a maminkám“

 

     „Kdo je to? Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje, odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky. Kdo je to?“ „ No přece  MAMINKA.“

      Takto zněla úvodní slova vystoupení ke Dni matek, se kterým se žáci hudebně dramatického kroužku  představili v měsíci květnu ve školní družině, v MŠ Pod Vrchem, v Centru seniorů a v Regionálním muzeu v Mělníku. Po úvodní hádance následovaly verše, ve kterých školáci vyjadřovali lásku ke své mamince, ale také recitovali o její pracovitosti, starostlivosti a obětavosti. Za doprovodu klavíru a rytmických hudebních nástrojů děti nejen zpívaly o jaru, sluníčku a maminkách, ale také tancovaly.

     Velkým zpestřením byla pohádka O slepičce, ve které se školáci předvedli v maskách s využitím zajímavých rekvizit.

     Žáci se rozloučili zpívaným slibem, ve kterém své maminky ujistili, že je budou poslouchat a pomáhat jim.

 

                                                                                               Mgr. Eva Kloboučníková