VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY

VÝUKOVÉ MATERIÁLY PRO ŽÁKY

Publikováno: 13.3.2020 Autor(ka): Klára Sieglová

Sledujte prosím email a záložku Učivo na stánkách jednotlivých tříd

Výukové materiály po dobu mimořádného opatření najdou žáci a rodiče:

1. na webových stránkách školy - klikněte na žlutou ikonu ŽÁCI, zvolte třídu, poté modrá záložka Úkoly / případně Výukové materiály

(např. https://www.seifert-melnik.cz/zaci/tridy/9-a/ukoly)

2. v Bakalářích v sekci výuka (výukové materiály) - přihlášení probíhá přes elektronickou žákovskou knížku

3. v emailech od třídních učitelů a dalších vyučujících

4. na následujících stránkách:

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma?utm_source=hp_fraus&utm_medium=banner&utm_campaign=uceni_doma

http://www.wocabee.app/

http://ucebnice.online

 

V některých třídách bude výuka po dohodě s rodiči probíhat také na zoom.us, skype, youtube (neveřejná videa).

 

Třídní učitelé Vám budou prostřednictvím emailů poskytovat další informace.

Vše mohou žáci i rodiče konzultovat s učiteli, kontakty na vyučující naleznete na: www.seifert-melnik.cz/web/kontakty.

Sledujte prosím sdělovací prostředky a webové stránky školy.