VZPoura úrazům

VZPoura úrazům

Publikováno: 2.10.2023 Autor(ka): Klára Sieglová

Naše škola se po odmlce opět zapojila do projektu VZP nazvané Vzpoura úrazům. Ten usiluje
o prevenci úrazů u dětí a mladistvých pořádáním edukačních setkání s hendikepovanými
pracovníky VZP ČR.
Do školy přijeli dva ambasadoři, oba po úrazu na invalidním vozíku. Během třech
devadesátiminutových besed si s dětmi povídali o tom, jak se jim úraz stal, co po něm
následovalo a jak se žije vozíčkářům v České republice. Děti se dozvěděly, že přes svůj
hendikep jsou ambasadoři pořád aktivní, sportují, studují, často vykonávají civilní
povolání podle toho, co jim pobyt na vozíku umožňuje. A v rámci projektu také jezdí a
nabádají děti, aby byly na sebe opatrné a vyvarovaly se některých činností, např. skoků
do neznámé vody, nebezpečného lezení po stromech, aby na kole jezdily jen v helmách,
v autě se poutaly i při jízdě na krátkou vzdálenost apod.
Projekt VZP je velmi užitečný a bylo vidět, že děti tato problematika zajímá.
Ambasadorům dávaly četné otázky a v závěru je odměnily mohutným potleskem.
Projekt bude na naší škole probíhat téměř celý rok, o besedy je mezi školami v republice
obrovský zájem a tak další třídy musí počkat, až se v pořadníku uvolní další termíny.