Zájezd Polsko

Zájezd Polsko

Publikováno: 17.9.2018 Autor(ka): Michaela Vacková

Z žákovských deníků - den 1.

Žákovský dokumentární deník

Den první 17. 9. 2018

Olomouc

Sloup nejsvětější trojice – 32 metrů, od roku 2000 je zapsán do UNESCO, je to největší seskupení barokních soch ve střední Evropě, ve spodní části se nachází sezónně přístupná kaple, 18 soch světců, 12 figur světlonošů a 6 reliéfů s apoštoly, 1754 – vysvěcení sloupu, kterého se účastnila Marie Terezie se svým manželem

Olomoucká radnice – již více než 600 let slouží svému původnímu účelu

Orloj – nachází se v severní fasádě radnice, jeho počátky spadají do 15. století, ale první písemná zmínka je až z roku 1519, autorem návrhu orloje je Karel Svolinský

Kašny – Caesarova, Merkurova, Herkulova, Neptunova, Arionova, Jupiterova, kašna Tritorů

Kalwaria Zebrzydowska – UNESCO, významné poutní místo, svatyně, klášter, bazilika, křížová cesta

(dívky z pokoje 402)

 

Pondělí 17. 9.

Dneska jsme zahájili pětidenní výlet po jižním Polsku. Vyrazili jsme z Mělníka v 6.30. Naše první zastávka byla Olomouc, kde jsme navštívili Horní a Dolní náměstí. Viděli jsme olomoucký orloj, který je součástí severní stěny radnice, Merkurovu, Jupiterovu a Neptunovu kašnu. Poté jsme vyrazili směrem Krakow. Před Krakowem jsme zastavili v městečku jménem Kalwaria Zebrzydowska a navštívili jsme sanktuárium Pasyjno-Maryjne. Do Krakowa jsme přijeli okolo 19.45. Po příjezdu jsme se navečeřeli a ubytovali do pokojů. (dívky z pokoje 404)

 

Je 17. 9. a my se chystáme na výlet do Polska. Sraz v 6.15, odjezd v 6.30. První zastávka je v Olomouci. Na místo jsme dorazili ve 12.00, viděli a vyfotili jsme místní orloj, morový sloup, který je ve světovém dědictví UNESCO, a našli jsme památeční zlaté kostky, na kterých byla napsaná jména židů, kteří byli zabiti nebo ztraceni za 2. světové války. Po prohlídce města jsme jeli do Polska a zde jsme si prohlédli kapli na kopci. Nakonec jsme se ubytovali v hotelu a dali si večeři. (dívka z pokoje 401)

 

Dnes v pondělí 17. 9. jsme vyjeli do Polska. První zastávka byla v Olomouci. Ve 12 hodin jsme viděli orloj na náměstí. Nedaleko od něho stál morový sloup nejsvětější trojice. Byl postavený ke slávě boží v letech 1716 – 1754. Je ve světovém dědictví UNESCO. Poté, když jsme odcházeli k autobusu, narazili jsme na zlaté kachličky se jmény zemřelých židů. Po Olomouci jsme vyrazili k velké kapli, ve které nejspíše probíhala modlitba. Na hotel jsme přijeli okolo osmé hodiny. (dívka z pokoje 401)

 

  1. 9. 2018 (pondělí)

6.30 Vyjeli jsme autobusem směr Polsko.

12.00 Zastavili jsme v Olomouci a došli na Velké náměstí, kde jsme se ve 12.00 koukli na místní orloj. Poté, co jsme se vyfotili u morového sloupu, který stál kousek od onoho orloje, jsme dostali rozchod.

12.45 Opět jsme se sešli u morového sloupu a vyrazili zpátky k autobusu.

17.45 Cestou k hotelu jsme zastavili a došli k jedné kapli. Nakoukli jsme dovnitř, něco málo vyfotili a odešli zpátky k autobusu.

21.10 Už jsme po večeři, na pokojích a já právě dopisuju tento denní záznam.

(dívka z pokoje 401)

 

Dneska ráno v 6.30 jsme vyjeli z Mělníka. Cesta autobusem byla velmi zdlouhavá. Nakonec jsme po několika hodinách dojeli do Olomouce, kde jsme měli rozchod, při kterém jsme objevovali památky Olomouce a nafotili jsme hodně krásných fotografií. Další zastávka byla až v Polsku, kde jsme se byli podívat v Kalwarii Zebrzydowske. Byl tam moc krásný klášter. Nafotili jsme tam také hodně krásných fotek. Okolo 19.30 jsme dorazili na hotel a dali si večeři a už jen odpočívali, abychom jsme nabrali síly na další den. (dívky z pokoje 403)

Dne 17. září jsme v 6.30 vyjeli z Mělníka. Cesta probíhala dobře, cestou jsme se zastavili v Olomouci, kde jsme viděli morový sloup a orloj, který se akorát rozezněl. Pak jsme měli rozchod. Poté jsme vyrazili do Polska. Ještě než jsme se ubytovali, tak jsme se zastavili v poutním místě jménem Kalwaria Zebrzydowska. Chvíli jsme se zdrželi a pak už jsme se po dlouhé době ubytovali v hotelu Arka Krakow. Pokoje máme hezké. Když jsme se ubytovali, tak jsme šli na večeři, ke které byly uzeniny, zelenina, ovoce, vajíčka, párky a palačinky. Po večeři jsme šli si vybalit a umýt se. Když na nás po 12tihodinové cestě padla únava, tak jsme si chvíli povídaly, a pak jsme šly spát. (dívky z pokoje 405)

 

Evropa nás baví – Polsko září 2018

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018