Zájezd Polsko

Zájezd Polsko

Publikováno: 23.9.2018 Autor(ka): Michaela Vacková

Z žákovských deníků - den 4.

Evropa nás baví – Polsko září 2018

Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018

Žákovský dokumentární deník – čtvrtek 20. 9. 2018

 

Po snídani jsme v 9.00 nasedli do autobusu a zastavili jsme až kousek od Barbakánu. Prošli jsme královskou cestou přes Rynek Glowny, kolem katolického kostela sv. apoštolů Petra a Pavla až na krakovský hrad. Byli jsme v nejvyšším patře věže katedrály na Wawelu a viděli jsme také hrobky polských králů a hrob prezidenta Lecha Kaczynskeho, který zahynul při katastrofické havárii letadla. Následující tři hodiny jsme měli rozchod. Chtěli jsme si dát jídlo v jedné restauraci, ale řekli nám, že vaří až od 12.30, takže z toho byl zase jen „mekáč“.  V 15.00 jsme se sešli zase u pomníku Adama Mickiewicze a popošli jsme asi o 100 metrů k tržnici a tam jsme sešli po schodech do podzemního muzea. Tentokrát nebyl k dispozici český průvodce, tudíž jsme se v podzemí prošli s průvodcem mluvícím anglicky, ale do vysvětlování zakomponoval i polštinu. Ukazoval nám pozůstatky středověkých cest, domů, šperků, pražské a krakovské groše, podkovy, hračky, lebky, kostry, celá schoulená těla se svázanýma nohama a rukama kvůli démonům. Viděli jsme, jak se vyráběly groše, a že na to bylo konkrétní povolání. Vyprávěl, že Krakov byl jedním z největších měst ve střední Evropě a že se z Krakova vyváželo mnoho věcí, ale hlavně tzv. bílé zlato, které se těžilo v nedalekém solném dolu Wieliczka (sůl tvořila až 1/3 zisku Polska). Viděli jsme mapu Krakova z ptačí perspektivy a zároveň jsme byli pod kašnou na náměstí. Uprostřed velké místnosti byl velký blok zeminy, na kterém bylo vidět, jak vrstvy odporů zasypávané pískem zanášely půdu. Mnoho mnoho dalšího bylo k vidění. Muzeum se nacházelo 6 metrů pod zemí a bylo to velmi zajímavé, jen pan průvodce překládal všechno do polštiny a bylo to o něco delší, ale mně to nevadilo, aspoň to bylo o něco originálnější. (F.V.)

Ve čtvrtek jsme opět navštívili centrum Krakova, a to konkrétně královský hrad Wawel a katedrálu sv. Stanislava a Václava. V této katedrále probíhaly korunovace polských králů a zde jsou také pohřbeni. Poté jsme měli dlouhý rozchod, při kterém jsme si nakoupili jídlo a suvenýry. Odpoledne jsme zavítali do podzemního muzea, kde jsme měli polsko-anglickou prohlídku. Večer jsme dojeli zpátky na hotel a dali si opět k večeři párky a vajíčka. (A+A+A+E+K+K)

V poslední den strávený v Krakowě jsme navštívili návrší Wawel se zámkem, obrovskou katedrálou a hrobkami. V hrobkách jsou pohřbeni zejména polští králové, generálové a představitelé státu. Katedrála je krásně zdobená a má přístupnou věž, ve které se nachází zvony o váze 12 tun. Odpoledne po tříhodinovém rozchodu, který jsme využili k obědu a nákupům, jsme se vydali do podzemního muzea, které se věnovalo historii města Krakowa. Po zajímavé prohlídce jsme se vrátili do hotelu. (M+V+N)

Dnes jsme navštívili katedrálu na Wawelu a podzemní muzeum v Krakowě. Dnešní den začal snídaní a potom jsme jeli asi půl hodiny autobusem do centra Krakowa. Jako první jsme navštívili Wawel Castle, tam jsme viděli hrobky králů a prezidenta, který zahynul při letecké nehodě. Prošli jsme si celý areál na wawelském návrší a poté jsme měli rozchod, při kterém jsme se mohli jít podívat na draka, o kterém vypráví místní pověst, nebo jsme mohli jít do nákupního centra. Když skončil rozchod, šli jsme do muzea o historii Krakowa. Exkurze byla zajímavá. Večer jsme jeli zpět na hotel. (L+L+N)

Dnes dopoledne jsme se byli podívat ve wawelské katedrále, kde jsme šli do hrobky králů a ke zvonům ve věži katedrály. Potom jsme měli tříhodinový rozchod. Po rozchodu jsme navštívili historické muzeum pod Hlavním náměstím. Po jeho prohlídce jsme šli do nákupního centra nakoupit si potraviny na příští den – na cestu a do zábavního parku. (J+T)

Dnes jsme jeli do zámku Wawel, který se nachází v Krakowě. Stavba tohoto zámku probíhala od 10. století. Také jsme vyšplhali ke zvonu ve věži, který váží 12 600 kg a je slyšet na 30 km. Poté jsme měli tříhodinový rozchod. Když jsme se zase všichni shledali. Šli jsme do podzemí, které bylo velice zajímavé. Na hotel jsme se vrátili v půl sedmé večer. (dívky z pokoje 401)

V 9.00 jsme seděli v autobusu a čekali na odjezd do Krakowa. Čas jsme si krátili sledováním holuba, který na parkovišti zobal housku, bylo to fascinující. Na královské cestě v Krakowě jsme si prohlédli kostel sv. Petra a Pavla, jehož plot zdobí krásné sochy. Pokračovali jsme k hradu Wawel. Když jsme prošli hlavní branou, spatřili jsme krásné nádvoří. Vyšli jsme se podívat do věže katedrály na zvony. Také jsme byli v kryptě, kde jsou hrobky spisovatelů (Mickiewicz, Slowacki), generálů, králů (Jagellonci) a i bývalého polského prezidenta s manželkou, kteří zahynuli při letecké katastrofě ve Smolensku v roce 2010, když letěli uctít památku obětí Katyňského masakru z roku 1940. Po prohlídce jsme dostali rozchod. Během rozchodu jsem se najedla v McDonaldu a nakoupila blbosti v Tigeru. Potom jsme se procházeli. Když jsme si chtěli dát svačinu a vytáhla jsem rohlík, z ničeho nic se k nám slétlo asi 50 holubů, tak jsem si jednou kousla a zbytek byl jejich. Jakmile skončil rozchod, šli jsme do muzea v podzemí. Průvodce jsem moc neslyšela, jak to byl mix angličtiny a polštiny, tak jsem se v jeho výkladu chvílemi ztrácela. Byly tam nějaké vykopané mince, vázy, boty, nože. Dále si pamatuji mapy středověkých obchodních stezek a informace o velkém požáru. Popravdě mě to moc nezajímalo. Po muzeu jsme se stavili v obchoďáku nakoupit si potraviny na zítřejší cestu domů a potom jsme jeli zpět do hotelu. (K.K.)

Dneska jsme si užili krásný den. Nejprve jsme navštívili úchvatný Wawel castle a katedrálu sv. Stanislava a Václava. Viděli jsme hrobky králů a polského prezidenta, který zahynul při letecké nehodě. Také jsme viděli rozhled z věže. Po prohlídce jsme měli dlouhý rozchod. Zájemci mohli jít do jeskyně, kde podle legendy žil drak, nebo se mohlo jít do nákupního centra. Po rozchodu jsme navštívili muzeum o historii Krakowa. Prohlídka byla zajímavá. Vrátili jsme se do hotelu a balíme, protože zítra jedeme domů. (T+T+K)

Dnešek začínal jako obvykle snídaní. Nejdříve jsme jeli do starého města Krakowa a šli pěšky královskou cestou na kopec Wawel, který má asi 270 metrů nad mořem. Tam jsme navštívili zámek Wawel. Také jsme šli do zvonice, do které byla cesta velmi náročná. Největší zvon na vrcholu váží 12 600 kg a je slyšet 30 kilometrů. Potom jsme měli asi 3 hodiny rozchod. Měli jsme sraz na Rynku Glowny u sochy Adama. Potom jsme šli do krakovského podzemí. Měli jsme průvodce, který mluvil anglicky a polsky, tak jsme si potrénovali oba jazyky. Dozvěděli jsme se zajímavé věci a prohlédli si staré vykopávky. (A.R.)