Kočičí zahrada

Publikováno: 18.4.2024 Autor(ka): Šárka Stránská

Kočičí zahrada

Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

 

Ve třídě 3. B byl uskutečněn třídní učitelkou dlouhodobý preventivní program „Kočičí zahrada“. Jde o velice zdařilou metodiku všeobecné primární prevence pro žáky I. stupně.

Cílem preventivního působení programu Kočičí zahrada je rozvíjení sociálních dovedností dětí, podpora zdravých vztahů ve třídě. Žáci se učí mnoha dovednostem: řešení problémů, efektivní komunikaci, vztahové dovednosti, empatii, zvládání emocí, kreativní myšlení a rozhodování.

Program má potenciál pozitivně působit na cílovou skupinu dětí a tím snižovat jejich možné projevy rizikového chování. Přínosem je také utváření pozitivního vztahu žáka s pedagogem a přijímání přirozených vzorců chování ze strany této autority.